Te Reo Māori

Ka whakaute, ka mahi hoki a Frankly i āna mahi i runga i te mōhio ki ngā kōiriiritanga ā-reo, ā-ahurea hoki mō ngā tāngata katoa ka torona. Ka turakina ngā taupā reo, ahurea hoki, e pai ai te rongo i ngā whakaaro o ngā tāngata, me ō rātou pīrangi, me ā rātou urupare i tō rātou anō reo, i tō rātou anō wā hoki. Hopu ai a Frankly i ngā urupare taketake a te tangata, i te ngākau tōkeke me te kore e rītaha.

Whai ai a Frankly kia whakaarohia, kia huritaohia, kia whakautea hoki;

1 Te Ao Māori

2 Te Mātauranga Māori

3 Te Mana Motuhake o te Raraunga Māori

Mātauranga Māori

E tata ana te hāngai o ngā mātauranga Māori ki te wā i mua i te taenga mai o te Pākehā, ka mutu, e kapi ana i a ia ngā huatau mātauranga i hari mai ai ngā tūpuna Māori ki Aotearoa. He tohu ahurea, he tohu hītōria hoki te oranga tonutanga o te reo Māori e hono ana i a tātou ki taua wā rā, ā, e whakatauira ana i te roanga ake o te wā i mua o te taenga mai o te Pākehā ā mohoa noa nei. I te taenga tuatahitanga mai, i hirahira ai, i tāpua ai hoki te panonitanga o te mātauranga Māori nā runga i tā ngā tūpuna toro atu ki ngā taiao me ngā horopaki hou pērā i ngā tipu me ngā kararehe, i te āhuarangi me te whenua, i te urupare hoki ki ngā hangarau, ki ngā reo, ki ngā ahurea hoki e hou ana kāore nei i mōhiotia, kāore nei hoki i kitea i mua.

Ko te reo Pākehā me te reo Māori tētahi o ngā kōwhiringa māori i ia o ā mātou kōwae, ka mutu, tērā hoki te mahi a ngā kōwhiringa reo rerekē ka wātea ina tonoa. Whakapā ki tō mātou tira mō te roanga ake o ngā pārongo.

CS

Customer
Satisfaction

CM

IT Change
Management

CI

Consumer
Insights

EF

Event
Feedback

LL

Lessons
Learnt

C

Consultation
 

CS

Customer
Satisfaction

CM

IT Change
Management

LL

Lessons
Learnt

CI

Consumer
Insight

EF

Event
Feedback

C

Consultation
 

Tukua a Frankly kia tautokona tō toro
atu ki a ngāi Māori

Kua waihangahia e FranklyAI tētahi whakahaere kōrerorero reo rua e Māori ana hei āwhina i a koe ki te toro atu ki ngā hapori Māori.

Ngā kaiwhakamāori kua rēhitatia:

Whakamahi ai tāu Frankly reo Māori i ngā kaiwhakamāori kua rēhitatia, ā, ka taea hoki te whakahāngai ki ngā tūreo whāiti. Mā mātou e whakangungu, e whakamātau hoki tāu Frankly ki te taha o ngā tāngata o te hapori e whai nā koe kia torona.

Tō whai wāhi ki te whakarauoratanga o te reo Māori

Mā roto i tō whakamahi i tētahi Frankly kōrero Māori, ka whakawātea tō whakahaere i ngā ākonga me ngā kaikōrero reo Māori kia whakamahi i te reo Māori me te hāpai nui i te whakarauoratanga o te reo Māori.

Ngā whakamahukitanga me ngā tātarihanga inamata

Ko te tautoko i ngā whakataunga mā te whakamahi i te papatohu e whakaatu ana i ngā tātarihanga, ngā horopaki, ngā whakamahuki e inamata ana, tētahi o ngā āhuatanga pai katoa o Frankly.

Ngā Kōwhiringa kua āta Whakahāngaitia

E rongo ana koe i te pīrangi, engari e tika ana kia whakahāngaitia?

Mēnā e pīrangi ana koe ki tētahi rārangi kōrero e whāiti ana ki tō hinonga, me tono rānei mātou kia waihangahia tētahi Frankly māu? Mēnā e pīrangi ana koe ki tētahi wheako pāhekoheko, ki tētahi whakataunga me ngā reo tini, ki te hono atu rānei ki tō hapori mā roto i āu ake taputapu – kei a mātou ngā rongoā hei tiri atu ki a koe.