Mihi mai ki te reanga o te taro atu

NGĀ WHAKAMAHUKI
E TŌTŌPŪ AKE ANA

Kia tōtōpū ake tō kapo māramatanga
i ngā tāngata e whaihua ana

AI
REO TINI

E reo tini ana, e whakaute ana hoki i ngā kōiriiritanga o te ahurea

TE TĀTARIHANGA
O TE PAPATOHU

He papatohu e māmā ana te whakamahi e kounga ai te tātarihanga

E hāpai ana a Frankly i ngā kaiwhakamahi me ngā hapori ki te whai wāhi atu, ki te toro atu hoki ki tō whakahaere i tētahi ara hou, i tētahi ara hihiko hoki, mā roto i ngā reo me ngā tāhono whānui.

Ka ahatia mēnā ka taea e koe te toro atu ki ngā hapori mā roto i te ara motuhenga, i te ara kauawhi hoki, i ngā reo maha hoki mā te kāhua kōrerorero e mākoha ana, e wātea ana hoki?

E whakawātea ana a Frankly i te ara ki a koe kia kōkirihia ngā rārangi kōrero i runga i te whai māramatanga ki tō hunga whaipānga. Ko tā Frankly, he turaki i ngā taupā o te toro atu me te para i te ara kia kapohia ake ia kupu, ia rerenga hoki e pono ake ai, e motuhenga ake ai hoki tō kite i te kaupapa.

I Frankly, e whakapono nei mātou kua tae ki te wā e pīkari ake ai tā mātou whakarongo ki ngā reo e uaua ake ana te whai

Mātakina te kiriata e kitea ai te āhua o Frankly
E whaihua ana a Frankly i ngā tūāhuatanga maha e whakahirahira ana te whai wāhitanga atu o te hapori.
E whai ake nei ā mātou kōwae

CS

Customer
Satisfaction

CM

Change
Management

CI

Customer
Insights

EF

Event
Feedback

LL

Lessons
Learnt

C

Consultation
 

CS

Customer
Satisfaction

CM

IT Change
Management

LL

Lessons
Learnt

CI

Consumer
Insight

EF

Event
Feedback

C

Consultation
 

TE ĀHUA O FRANKLY

Toro atu ai a Frankly ki te hunga whaipānga mā roto i te matapihi patopaki i tō pae tukutuku e pai ai tā rātou tuku i te nui katoa, i te iti katoa rānei o ngā pārongo e pīrangitia ana e rātou, me te torotoro atu hoki ki tā rātou e pai ai.

E māmā ana te whakarite:

TE PAE

1
Whakaritea tō pūkete i tā mātou tomokanga kiritaki ka whakaritea ai te whakamātau kore utu

ME KOKE

TE ĀHUA O FRANKLY

Toro atu ai a Frankly ki te hunga whaipānga mā roto i te matapihi patopaki i tō pae tukutuku e pai ai tā rātou tuku i te nui katoa, i te iti katoa rānei o ngā pārongo e pīrangitia ana e rātou, me te torotoro atu hoki ki tā rātou e pai ai.

E māmā ana te whakarite:

TE PAE

2
Whiria tō kōwae ka whakawātea ai i te kaiwhakahaere rārangi kōrero i tō pae tukutuku

ME KOKE

TE ĀHUA O FRANKLY​

Toro atu ai a Frankly ki te hunga whaipānga mā roto i te matapihi patopaki i tō pae tukutuku e pai ai tā rātou tuku i te nui katoa, i te iti katoa rānei o ngā pārongo e pīrangitia ana e rātou, me te torotoro atu hoki ki tā rātou e pai ai.

E māmā ana te whakarite:

TE PAE

3
Tīkina ngā urupare a te hunga whaipānga i te papatohu

ME KOKE

TE ĀHUA O FRANKLY​

Toro atu ai a Frankly ki te hunga whaipānga mā roto i te matapihi patopaki i tō pae tukutuku e pai ai tā rātou tuku i te nui katoa, i te iti katoa rānei o ngā pārongo e pīrangitia ana e rātou, me te torotoro atu hoki ki tā rātou e pai ai.

E māmā ana te whakarite:

TE PAE

4
Ka māmā noa iho tō tātari i ngā raraunga me ngā māramatanga tōtōpū katoa

ME KOKE

TE​
ĀHUA O
FRANKLY

1

TE PAE

Whakaritea tō pūkete i tā mātou tomokanga kiritaki ka whakaritea ai te whakamātau kore utu

ME KOKE

TE​
ĀHUA O
FRANKLY

2

TE PAE

Whiria tō kōwae ka whakawātea ai i te kaiwhakahaere rārangi kōrero i tō pae tukutuku

ME KOKE

TE​
ĀHUA O
FRANKLY

3

TE PAE

Tīkina ngā urupare a te hunga whaipānga i te papatohu

ME KOKE

TE​
ĀHUA O
FRANKLY

4

TE PAE

Ka māmā noa iho tō tātari i ngā raraunga me ngā māramatanga tōtōpū katoa

ME KOKE

Ngā ratonga

SP

STARTER
PACKAGE

Te whai wāhi atu ki ngā kōwae KATOA, e reo Māori ana, e reo Pākehā ana anō hoki

Whakahaerehia tētahi kōkiringa i te wā kotahi.

Whai wāhi atu ki ngā whakamahuki i taua wā tonu rā mā roto i te papatohu kua whakahāngaitia ki a koe

Ka āwhinatia koe, ka tautokona hoki koe mō te āhua ki te hangarau i te roanga ake

Ka whakahaerehia rānei ki raro i a Frankly (me ō tohu), he kōwhiringa hoki kia whakahaerehia ki tō pae tukutuku

$299 i ia marama

BP

BUSINESS
PLAN

Te whai wāhi atu ki ngā kōwae KATOA, e reo Māori ana, e reo Pākehā ana anō hoki

Whakahaerehia ngā kōkiringa e toru i te wā kotahi (tae atu ki ngā kōkiringa ā-roto, ā-waho hoki)

Whai wāhi atu ki ngā whakamahuki i taua wā tonu rā mā roto i te papatohu kua whakahāngaitia ki a koe

Ka āwhinatia koe, ka tautokona hoki koe mō te āhua ki te hangarau i te roanga ake

Ka whakahaerehia rānei ki raro i a Frankly (me ō tohu), he kōwhiringa hoki kia whakahaerehia ki tō pae tukutuku

$499 i ia marama

TS

TAILORED
SOLUTIONS

Tuku ai hoki mātou i ngā kōwhiringa kia waihangahia ngā rārangi kōrero hou kua waihangahia ki ōu anō pīrangi, ki ngā pīrangi hoki o tō hapori.

Mēnā e pīrangi ana koe ki tētahi wheako pāhekoheko, ki tētahi kōwhiringa me ngā reo tini, ki te toro atu rānei ki tō hapori mā roto i ngā taputapu rerekē – he rongoā kei a mātou e hīkaka nei mātou ki te tuku atu ki a koe.

$POA

“Infinitely better than what we have at the moment for capturing and processing qualitative responses – Frankly will ask ‘why?’ which is where we get the richer insight”

—– Peter King Automobile Association (AA)

Ētahi atu kōrero taunaki

“You guys at FranklyAI are real nerds at this. I am glad that the language is in safe hands”

—– Lemoa Henry S Fesuluai 

– Cultural Advisor, University of Auckland

Ētahi atu kōrero taunaki

“Infinitely better than what we have at the moment for capturing and processing qualitative responses – Frankly will ask ‘why?’ which is where we get the richer insight”

—– Peter King Automobile Association (AA)

“You guys at FranklyAI are real nerds at this. I am glad that the language is in safe hands”

—– Lemoa Henry S Fesuluai 

– Cultural Advisor, University of Auckland

KO FRANKLY I ROTO I NGĀ KARERE O TE WĀ