Mihi mai ki te reanga hou o engagement

NGĀ WHAKAMAHUKI
E TŌTŌPŪ AKE ANA

Kia tōtōpū ake tō kapo māramatanga
i ngā tāngata e whaihua ana

AI
REO TINI

E reo tini ana, e whakaute ana hoki i ngā kōiriiritanga o te ahurea

TE TĀTARIHANGA
O TE PAPATOHU

He papatohu e māmā ana te whakamahi e kounga ai te tātarihanga

E hāpai ana a Frankly i ngā kaiwhakamahi me ngā hapori ki te whai wāhi atu, ki te toro atu hoki ki tō whakahaere i tētahi ara hou, i tētahi ara hihiko hoki, mā roto i ngā reo me ngā tāhono whānui.

Ka ahatia mēnā ka taea e koe te toro atu ki ngā hapori mā roto i te ara motuhenga, i te ara kauawhi hoki, i ngā reo maha hoki mā te kāhua kōrerorero e mākoha ana, e wātea ana hoki?

E whakawātea ana a Frankly i te ara ki a koe kia kōkirihia ngā rārangi kōrero i runga i te whai māramatanga ki tō hunga whaipānga. Ko tā Frankly, he turaki i ngā taupā o te toro atu me te para i te ara kia kapohia ake ia kupu, ia rerenga hoki e pono ake ai, e motuhenga ake ai hoki tō kite i te kaupapa.

I Frankly, e whakapono nei mātou kua tae ki te wā e pīkari ake ai tā mātou whakarongo ki ngā reo e uaua ake ana te whai

Mātakina te kiriata e kitea ai te āhua o Frankly
E whaihua ana a Frankly i ngā tūāhuatanga maha e whakahirahira ana te whai wāhitanga atu o te hapori.
E whai ake nei ā mātou kōwae

CS

Customer
Satisfaction

CM

Change
Management

CI

Customer
Insights

EF

Event
Feedback

LL

Lessons
Learnt

C

Consultation
 

CS

Customer
Satisfaction

CM

IT Change
Management

LL

Lessons
Learnt

CI

Consumer
Insight

EF

Event
Feedback

C

Consultation
 

TE ĀHUA O FRANKLY

Toro atu ai a Frankly ki te hunga whaipānga mā roto i te matapihi patopaki i tō pae tukutuku e pai ai tā rātou tuku i te nui katoa, i te iti katoa rānei o ngā pārongo e pīrangitia ana e rātou, me te torotoro atu hoki ki tā rātou e pai ai.

E māmā ana te whakarite:

TE PAE

1
Whakaritea tō pūkete i tā mātou tomokanga kiritaki ka whakaritea ai te whakamātau kore utu

haere atu

TE ĀHUA O FRANKLY

Toro atu ai a Frankly ki te hunga whaipānga mā roto i te matapihi patopaki i tō pae tukutuku e pai ai tā rātou tuku i te nui katoa, i te iti katoa rānei o ngā pārongo e pīrangitia ana e rātou, me te torotoro atu hoki ki tā rātou e pai ai.

E māmā ana te whakarite:

TE PAE

2
Whiria tō kōwae ka whakawātea ai i te kaiwhakahaere rārangi kōrero i tō pae tukutuku

Haere atu

TE ĀHUA O FRANKLY​

Toro atu ai a Frankly ki te hunga whaipānga mā roto i te matapihi patopaki i tō pae tukutuku e pai ai tā rātou tuku i te nui katoa, i te iti katoa rānei o ngā pārongo e pīrangitia ana e rātou, me te torotoro atu hoki ki tā rātou e pai ai.

E māmā ana te whakarite:

TE PAE

3
Tīkina ngā urupare a te hunga whaipānga i te papatohu

Haere atu

TE ĀHUA O FRANKLY​

Toro atu ai a Frankly ki te hunga whaipānga mā roto i te matapihi patopaki i tō pae tukutuku e pai ai tā rātou tuku i te nui katoa, i te iti katoa rānei o ngā pārongo e pīrangitia ana e rātou, me te torotoro atu hoki ki tā rātou e pai ai.

E māmā ana te whakarite:

TE PAE

4
Ka māmā noa iho tō tātari i ngā raraunga me ngā māramatanga tōtōpū katoa

haere atu

TE​
ĀHUA O
FRANKLY

1

TE PAE

Whakaritea tō pūkete i tā mātou tomokanga kiritaki ka whakaritea ai te whakamātau kore utu

haere atu

TE​
ĀHUA O
FRANKLY

2

TE PAE

Whiria tō kōwae ka whakawātea ai i te kaiwhakahaere rārangi kōrero i tō pae tukutuku

Haere atu

TE​
ĀHUA O
FRANKLY

3

TE PAE

Tīkina ngā urupare a te hunga whaipānga i te papatohu

Haere atu

TE​
ĀHUA O
FRANKLY

4

TE PAE

Ka māmā noa iho tō tātari i ngā raraunga me ngā māramatanga tōtōpū katoa

Haere atu

Ngā ratonga

SP

STARTER
PACKAGE

Te whai wāhi atu ki ngā kōwae KATOA, e reo Māori ana, e reo Pākehā ana anō hoki

Whakahaerehia tētahi kōkiringa i te wā kotahi.

Whai wāhi atu ki ngā whakamahuki i taua wā tonu rā mā roto i te papatohu kua whakahāngaitia ki a koe

Ka āwhinatia koe, ka tautokona hoki koe mō te āhua ki te hangarau i te roanga ake

Ka whakahaerehia rānei ki raro i a Frankly (me ō tohu), he kōwhiringa hoki kia whakahaerehia ki tō pae tukutuku

$299/i ia marama

BP

BUSINESS
PLAN

Te whai wāhi atu ki ngā kōwae KATOA, e reo Māori ana, e reo Pākehā ana anō hoki

Whakahaerehia ngā kōkiringa e toru i te wā kotahi (tae atu ki ngā kōkiringa ā-roto, ā-waho hoki)

Whai wāhi atu ki ngā whakamahuki i taua wā tonu rā mā roto i te papatohu kua whakahāngaitia ki a koe

Ka āwhinatia koe, ka tautokona hoki koe mō te āhua ki te hangarau i te roanga ake

Ka whakahaerehia rānei ki raro i a Frankly (me ō tohu), he kōwhiringa hoki kia whakahaerehia ki tō pae tukutuku

$499/i ia marama

TS

TAILORED
SOLUTIONS

Tuku ai hoki mātou i ngā kōwhiringa kia waihangahia ngā rārangi kōrero hou kua waihangahia ki ōu anō pīrangi, ki ngā pīrangi hoki o tō hapori.

Mēnā e pīrangi ana koe ki tētahi wheako pāhekoheko, ki tētahi kōwhiringa me ngā reo tini, ki te toro atu rānei ki tō hapori mā roto i ngā taputapu rerekē – he rongoā kei a mātou e hīkaka nei mātou ki te tuku atu ki a koe.

$POA

“Infinitely better than what we have at the moment for capturing and processing qualitative responses – Frankly will ask ‘why?’ which is where we get the richer insight”

—– Peter King Automobile Association (AA)

MORE

“You guys at FranklyAI are real nerds at this. I am glad that the language is in safe hands”

—– Lemoa Henry S Fesuluai 

– Cultural Advisor, University of Auckland

MORE

“Infinitely better than what we have at the moment for capturing and processing qualitative responses – Frankly will ask ‘why?’ which is where we get the richer insight”

—– Peter King Automobile Association (AA)

“You guys at FranklyAI are real nerds at this. I am glad that the language is in safe hands”

—– Lemoa Henry S Fesuluai 

– Cultural Advisor, University of Auckland

KO FRANKLY I ROTO I NGĀ KARERE O TE WĀ